ŠKOLSKÝ ČASOPIS JUNIOR

  Junior 12/2013

2013

pozrieť si celý časopis (PDF súbor veľkosti 0,6 MB). . .


 

2013

pozrieť si celý časopis (PDF súbor veľkosti 0,5 MB). . .


 

VIANOČNÉ ČÍSLO 2012

pozrieť si celý časopis (PDF súbor veľkosti 1,9 MB). . .


 

VEĽKONOČNÉ ČÍSLO 2012

pozrieť si celý časopis (PDF súbor veľkosti 1,9 MB). . .


 

VIANOČNÉ ČÍSLO 2011

pozrieť si celý časopis (PDF súbor veľkosti 0,9 MB). . .


 

VIANOČNÉ ČÍSLO 2010

pozrieť si celý časopis (PDF súbor veľkosti 5,1 MB). . .


 

VIANOČNÉ ČÍSLO 2009

pozrieť si celý časopis . . .


 

Od roku 2004 pracuje na škole krúžok Mladých redaktorov, ktorý vydáva školský časopis Junior.

Tento časopis odráža život školy. Prispievajú doň učitelia aj žiaci. Vychádza dvakrát v školskom roku , v decembri a júni.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na tvorbe i distribúcii časopisu.

 

Mladí redaktori

Nové číslo časopisu Junior

 

Školské projekty:

Infovek
Zelená škola
Zdravá škola
Zber papiera
Mliečna liga
EKO - PAKY
Školský časopis